© 2019 La Guaita  -  Ajuntament de Castelldefels

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

  • Twitter On Innovem
  • Canal Youtube

Organita:                  Amb la col·laboració de: 

Per poder presentar una proposta de ponència o bé sol·licitar participar en una de les taules de presentació de projectes caldrà omplir el següent formulari. 

Les jornades estan centrades en tres grans continguts:

  • Turisme: 2 d'abril. El turisme sostenible a través de l'economia col·laborativa.

  • Drons: 3 d'abril. La utilització dels drons en l'economia.

  • Alimentació: 4'abril. Innovation Day de l'Alimentació.

Les Jornades ON disposen de diferents slots per a les propostes: 

  • Presentar un projecte: ON Km0 i Marketplace. Presentacions de 10 - 15 minuts a l'escenari amb un màxim de 4 presentacions. 

  • Presentar una ponència: ponència de 40 minuts. 

Les propostes seran seleccionades per el comitè organitzador: La Guaita - Ajuntament de Castelldefels, UPC, UOC, AEBALL, Innobaix i Foodservice. 

Es valoraran els següents criteris: 

  • Grau d'innovació de la proposta: veure les aportacions que fa la proposta en el mercat al qual va dirigit. 

  • Grau d'adequació al mercat: que s'ajusti als mercats de les jornades (drons, turisme i alimentació).

  • Grau d'implicació en el territori: tenir present el territori de l'entorn del Llobregat (Barcelona, Baix Llobregat, Baix Penedès i Garraf).

La data màxima per poder presentar propostes és el dia 15 de febrer del 2019. 

Es comunicaran les propostes seleccionades el dia 21 de febrer. S'informarà del resultat a totes les solicituds.